Algemene voorwaarden & gebruikersovereenkomst

 1. In deze Algemene voorwaarden en Gebruikersovereenkomst (ook hierin “algemene voorwaarden”, “Overeenkomst” of “overeenkomst”) wordt uiteengezet hoe CBD Abonnement (ook hierin het “Bedrijf”, “wij”, “ons” of ” onze “) en u de gebruiker (ook hierin,” u “,” uw “,” gebruiker “of” Gebruiker “, die ook in veel omstandigheden kan worden aangeduid als” bezoeker “,” abonnee “,” klant “,” lid “,” VIP “of” gelieerd “), gaan ermee akkoord elkaar te respecteren en te behandelen terwijl en nadat u onze website, pagina’s en andere informatie gebruikt die is gepubliceerd via https://cbdabonnement.nl. De term “u” omvat ook, indien van toepassing, elk bedrijf, elke groep of elke organisatie die u mag vertegenwoordigen, die ook hierbij, gezamenlijk en afzonderlijk, gebonden is aan u als een individu, met uw verklaring dat u zowel zijn uitdrukkelijke als schijnbare autoriteit hebt om het eens te worden. namens al deze voorwaarden.
 1. Kennisgeving over handelsmerken en handelsmerken:
  Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen die op deze site voorkomen, inclusief de tekst, het ontwerp van de site, logo’s, afbeeldingen, pictogrammen en afbeeldingen, evenals de selectie, samenstelling en opstelling daarvan, het exclusieve eigendom van het bedrijf, Copyright © “2020”, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. U mag de inhoud van deze site alleen gebruiken voor het lezen van de informatie op deze site, voor uw eigen opleiding, om te winkelen op deze site of om een ​​bestelling te plaatsen via deze site en voor geen ander doel. Materialen van deze site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid in welke vorm of op welke manier dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van het materiaal op deze site kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.
 1. Geen professioneel advies:
  de nuttige, maar goedkope en kosteloze adviezen die op onze site worden gedeeld, zijn alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden en voor geen ander doel. Niets wat we u hier bieden, is bedoeld om elke vorm van competent professioneel advies te vervangen. Als u behoefte heeft aan professioneel advies, waaronder medische, geestelijke gezondheid, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, of een andere vorm van professioneel advies, dan moet u een bevoegde professional op dat gebied zoeken die ervoor kan zorgen dat u hulp krijgt die specifiek voor uw specifieke situatie en omstandigheden.

4.Trade Commission Disclosure:
deze website en de informatie ervan wordt geschreven, bewerkt en gepubliceerd door het bedrijf, dat beweert dat hij alleen en exclusief eigenaar is van de inhoud ervan. Voor vragen over deze website of de inhoud hiervan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: druppelaar@cbdabonnement.nl. Het bedrijf accepteert soms vormen van contant geld adverteren, directe sponsoring, affiliate sponsoring, betaalde inserties of andere vormen van compensatie. We houden ons aan mond-tot-mond-marketingnormen. Wij geloven in eerlijkheid van relatie, mening en identiteit. De ontvangen vergoeding kan van invloed zijn op de advertentie-inhoud, onderwerpen of berichten op onze website en de inhoud ervan. Anders dan wat natuurlijk reclame is, als bepaalde inhoud wordt betaald of direct wordt gesponsord, dan doen we hier onze uiterste best om het duidelijk als zodanig te identificeren of te labelen. Het bedrijf wordt soms gecompenseerd om meningen te geven over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. Hoewel we een vergoeding voor onze berichten, advertenties of andere inhoud kunnen ontvangen, geven we altijd onze eerlijke meningen, bevindingen, overtuigingen of ervaringen over die onderwerpen of producten. De meningen en meningen die worden uitgesproken over een blog, gastpost of in enige vorm van opmerkingen op onze website zijn puur die van de blogger. Elke productclaim, statistiek, aanhalingsteken of andere weergave van een product of dienst moet worden geverifieerd bij de fabrikant, aanbieder of partij in kwestie.

 1. Beleid voor onze weggeefacties:
 1. Overige bepalingen en voorwaarden: Alle bepalingen van ons privacybeleid zijn opgenomen in deze Algemene voorwaarden en omgekeerd. We geven geen garanties of garanties met betrekking tot enige informatie op onze site, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Iedereen die zich op onze website abonneert of een van onze programma’s, berichten of pagina’s gebruikt, stemt ook in met deze Algemene voorwaarden en elke gebruiker die ons zijn e-mailadres bezorgt in ruil voor het leveren van enige inhoud aan hen persoonlijk of die zich registreert voor een of meer van onze webinars of video’s is ook instemmend en akkoord met het regelmatig ontvangen van e-mails van ons. Elk van onze abonnees kan zich op elk gewenst moment afmelden door een e-mail te beantwoorden als de e-mail rechtstreeks door ons of een van onze medewerkers is verzonden (inclusief “unsubscribe” in de onderwerpregel), of anders door zich af te melden door op de link of de knop in het voettekstje te klikken van onze e-mails. We houden van onze abonnees en zullen uw e-mailadres of enige andere informatie niet verkopen, leasen of verspreiden aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en / of voorwaarden waarvan u kopieën in welke vorm dan ook heeft, ongeacht of wij of u deze hebt ondertekend of niet. We behouden ons het recht voor om op enig moment deze site en deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 1. Toepasselijk recht: Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van “Nederland“.
 1. Interpretatie:
  Telkens wanneer mogelijk, zal elke bepaling van deze algemene voorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat deze effectief en geldig is onder toepasselijk recht, maar indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal worden verboden, ongeldig, ongeldig of niet afdwingbaar onder toepasselijk recht, is een dergelijke bepaling niet van kracht in de mate van een dergelijk verbod, ongeldigheid, vernietigbaarheid of afdwingbaarheid zonder de rest van die bepaling of de overige bepalingen van deze overeenkomst ongeldig te maken. Wij en u zijn het erover eens dat elke onduidelijkheid of vaagheid van enige bepaling van deze overeenkomst niet mag worden uitgelegd tegen de opstellende partij omdat deze de opsteller van deze overeenkomst is.
 1. Overleven:
  Alle verplichtingen van de partijen in deze overeenkomst blijven van kracht na het aflopen of beëindigen van deze overeenkomst.
 1. Arbitrage & Vrijstelling van Eigen Vermogen:
  Alle claims en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden moeten worden beslecht door bindende arbitrage in Arnhem of op een andere locatie die voor beide partijen aanvaardbaar is. Een uitspraak van arbitrage kan worden bevestigd door een bevoegde rechtbank. Indien tussen de partijen bij deze overeenkomst een arbitrage zou worden aangespannen met betrekking tot deze overeenkomst, of de rechten en plichten van een van beide in verband daarmee, heeft de partij die bij dergelijke arbitrage heerst, naast de vrijstelling die kan worden verleend, recht op haar advocaten ‘ vergoedingen en kosten in de arbitrage. Niets in het voorgaande beperkt op enigerlei wijze de Vennootschap van het trachten haar rechten en privileges in de voorwaarden van deze Overeenkomst of enige andere toepasselijke overeenkomst met haar Gebruikers, Leden of Gelieerde Ondernemingen te handhaven en te verdedigen door een verzoek om voorlopige voorziening, administratieve hulp of enige opluchting in te dienen in het eigen vermogen, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding voor advocatenhonoraria en / of andere kosten in verband met geschillen, in een rechtbank met competente jurisdictie, door administratieve procedures of door andere juridische middelen.
 1. Restituties, Retouren, Beperking van aansprakelijkheid:
  het Bedrijf verstrekt schriftelijk zijn beleid voor teruggave en teruggave in zijn marketingmateriaal voor elk van zijn producten die het produceert en direct aan u verkoopt, en welk beleid het Bedrijf al dan niet in elk van zijn producten voorziet. diensten of bundels van diensten. Het terugbetalings- en teruggavebeleid van het bedrijf kan verschillen van product tot product, van service tot service en / of van tijd tot tijd, en dit beleid kan op elk moment naar eigen goeddunken vooruit kijken. U gaat ermee akkoord om verzoeken om eventuele beschikbare terugbetalingen of teruggaven vóór of op een toepasselijke deadline per e-mail te sturen op het volgende adres: druppelaar@cbdabonnement.nl, inclusief het woord “terugbetaling” of “teruggave”, indien van toepassing, in de onderwerpregel van jouw email. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele vroegtijdige of onterechte terugbetalings- of retourverzoeken of voor enig verlies van winst of kosten, of voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of vervolgschade, inclusief kosten in verband met de aanschaf van vervangende goederen of diensten ( of het Bedrijf op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade), voortvloeiend uit of in verband met enig verlies, opschorting of onderbreking van de dienst, beëindiging van deze Overeenkomst, gebruik of misbruik van onze inhoud of andere uitvoering van diensten volgens deze afspraak.
 1. Vrijwaring:
  De gebruiker stemt ermee in om het bedrijf, zijn functionarissen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen tegen en te beschermen tegen alle eigendomsschade, lichamelijk letsel of overlijden en andere aansprakelijkheid, verlies, kosten, uitgaven, of schade, inclusief, zonder beperking, gerechtskosten en redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit het gebruik of misbruik door de gebruiker, hetzij opzettelijk of nalatig, van de inhoud en informatie van de onderneming en van schending door de gebruiker van een van de voorwaarden in deze overeenkomst.
 1. Tegenpartijen:
  deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die we later met u kunnen aangaan, kunnen worden uitgevoerd in meerdere tegenpartijen of door afzonderlijke acties tussen of tussen haar partijen, die elk een origineel vormen en die allemaal samen worden genomen , vormt één overeenkomst Het is duidelijk dat uw toegang tot en het gebruik van de informatie op deze website uw volledige instemming vormt, en, indien van toepassing, de instemming van het bedrijf, de groep of de organisatie die u vertegenwoordigt, aan al deze algemene voorwaarden, die beschouwd als geldig, bindend en effectief voor alle doeleinden.
 1. Rubrieken:
  De kopjes voor secties hierin zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis van de bepalingen van deze overeenkomst.
 2. Adres:CBD Abonnement
  Sarah Abraham
  Gr. Juliana van Stolberglaan 31
  Unit A2155
  2263AB Leidschendam

   

 

 

Copyright ©CBD Abonnement 2020, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN; laatst bijgewerkt: januari 2020.

 

×
×

Winkelmand

CBD Abonnement transparant logo
Deze website gebruikt ook cookies. Zie voor meer info ons cookiebeleid.